Luật sư

Luật sư tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam

By : 20 Views04/07/2019
Luật sư tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam

Tư vấn luật đầu tư là một trong những hoạt động thường xuyên của Luật sư công ty tư vấn luật Vạn Tuế. Trong các dự án được kết hợp xây dựng bởi ý tưởng của nhà đầu tư và tham mưu của Luật sư, có trường hợp đầu tư của Mr Tam – Kam Biu William (quốc tịch: Bristish). Ảnh: Ls.Phạm Văn Minh và Mr.Bill Tam Mr.Bill...
Đọc Thêm