TRANG CHỦ

Luật sư tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam

By : 19 Views04/07/2019
Luật sư tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam

Tư vấn luật đầu tư là một trong những hoạt động thường xuyên của Luật sư công ty tư vấn luật Vạn Tuế. Trong các dự án được kết hợp xây dựng bởi ý tưởng của nhà đầu tư và tham mưu của Luật sư, có trường hợp đầu tư của Mr Tam – Kam Biu William (quốc tịch: Bristish). Ảnh: Ls.Phạm Văn Minh và Mr.Bill Tam Mr.Bill...
Đọc Thêm

Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ do Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thực hiện

By : 50 Views27/05/2019
Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ do Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thực hiện

Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thường xuyên tư vấn, hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân ở các lĩnh vực pháp luật sau: Ảnh minh họa – Nguồn: vantuelaw 1. Tư vấn pháp luật đầu tư kinh doanh: Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (thành lập doanh nghiệp, liên doanh liên kết hợp tác, thành lập chi nhánh,...
Đọc Thêm

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 2: Danh mục 243 ngành, nghề

By : 46 Views25/05/2019

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung). Danh mục: STT NGÀNH, NGHỀ 1. Sản xuất con dấu 2. Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) 3. Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo...
Đọc Thêm

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 1: Khái niệm

By : 50 Views25/05/2019
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 1: Khái niệm

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 1: Khái niệm

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư … Đọc thêm » “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 1: Khái niệm”

Xem thêm

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Ảnh minh họa – Nguồn: VANTUELAW Danh mục gồm 243...
Đọc Thêm

Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

By : 56 Views15/05/2019
Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

Tại thành phố Hà Nội, Luật sư và Văn phòng Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế hân hạnh được … Đọc thêm » “Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội”

Xem thêm

Tại thành phố Hà Nội, Luật sư và Văn phòng Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế hân hạnh được cung cấp dịch vụ đến các Khách hàng doanh nghiệp sau: Ảnh: một góc Văn phòng tư vấn Vạn Tuế Công ty Cổ phần thương mại và phát triển công nghệ A&A Công ty TNHH bất động sản thổ cư Adeal24h Công ty TNHH thương mại dịch...
Đọc Thêm

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

By : 40 Views14/05/2019
Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại mục … Đọc thêm » “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”

Xem thêm

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại mục 5, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con 2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: Hình minh họa – nguồn: sưu tầm – Cha, mẹ có...
Đọc Thêm

Quy định về giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

By : 55 Views11/05/2019
Quy định về giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Quy định về giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản … Đọc thêm » “Quy định về giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn”

Xem thêm

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các Điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật...
Đọc Thêm

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn

By : 62 Views11/05/2019
Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn

1. Thuận tình ly hôn: Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên … Đọc thêm » “Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn”

Xem thêm

1. Thuận tình ly hôn: Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không...
Đọc Thêm

Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

By : 38 Views11/05/2019
Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Hình minh họa … Đọc thêm » “Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn”

Xem thêm

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Hình minh họa – Nguồn: sưu tầm 2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 3: Định giá tài sản góp vốn

By : 29 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 3: Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. 2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

By : 32 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: – Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 1: Các loại tài sản góp vốn

By : 34 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 1: Các loại tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vầng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Hình minh họa – Nguồn: sưu tầm Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng...
Đọc Thêm

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

By : 44 Views09/05/2019
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Từ Điều 20 đến Điều 23 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về Hồ sơ đăng ký các loại … Đọc thêm » “HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP”

Xem thêm

Từ Điều 20 đến Điều 23 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về Hồ sơ đăng ký các loại hình doanh nghiệp gồm có: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần. Hình minh họa – Nguồn: Sưu tầm 1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân: – Giấy đề nghị...
Đọc Thêm

LUẬT SƯ PHẠM VĂN MINH

By : 46 Views09/05/2019
LUẬT SƯ PHẠM VĂN MINH

LUẬT SƯ PHẠM VĂN MINH

Luật sư Phạm Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của … Đọc thêm » “LUẬT SƯ PHẠM VĂN MINH”

Xem thêm

Luật sư Phạm Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế. Luật sư Phạm Văn Minh Các văn bằng, công nhận: Tốt nghiệp Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp Chứng...
Đọc Thêm

GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG

By : 46 Views09/05/2019

GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG

Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế có thông tin pháp nhân đầy đủ như sau: Trụ sở chính: Số … Đọc thêm » “GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG”

Xem thêm

Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế có thông tin pháp nhân đầy đủ như sau: Trụ sở chính: Số nhà 14B ngõ 538 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động số: 0108624677 Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Phạm Văn Minh Điện thoại văn phòng: 0366.418.238 Hotline Luật sư: 0933.561.567 Email:...
Đọc Thêm