Luật Thuế

Công ty mẹ, công ty con – Bài 3: Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

By : 42 Views15/05/2019
Công ty mẹ, công ty con – Bài 3: Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây: Hình minh họa – nguồn: sưu tầm – Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán – Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hàng năm...
Đọc Thêm