Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Phần 1: Khái niệm

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Ảnh minh họa – Nguồn: VANTUELAW

Danh mục gồm 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các nội dung này được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Tin Liên Quan