Luật sư tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam

Tư vấn luật đầu tư là một trong những hoạt động thường xuyên của Luật sư công ty tư vấn luật Vạn Tuế. Trong các dự án được kết hợp xây dựng bởi ý tưởng của nhà đầu tư và tham mưu của Luật sư, có trường hợp đầu tư của Mr Tam – Kam Biu William (quốc tịch: Bristish).

Ảnh: Ls.Phạm Văn Minh và Mr.Bill Tam

Mr.Bill Tam đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin – phần mềm. Theo quy định của pháp luật về đầu tư, Ngài cần trải qua 2 bước là đăng ký đầu tư, sau đó thành lập tổ chức kinh tế.

Luật sư & công ty tư vấn luật Vạn Tuế đã hoàn tất tư vấn pháp luật và hoàn tất các thủ tục hành chính pháp lý có liên quan.

Tin Liên Quan