HỒ SƠ NHÂN SỰ

Xin giới thiệu Hồ sơ nhân sự Ban giám đốc – Quản lý Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế:

1. Luật sư Phạm Văn Minh:

Luật sư Phạm Văn Minh

 • Tốt nghiệp Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp
 • Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 15697/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp
 • Thẻ Luật sư số 13975/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp
 • Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Ban Cố vấn Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế

2. Luật sư Trần Minh Dũng:

Luật sư Trần Minh Dũng

 • Tốt nghiệp Cử nhân Luật – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp
 • Chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ Tư pháp cấp
 • Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình
 • Phó giám đốc Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế

3. Trưởng Phòng Tư vấn doanh nghiệp: Bà Nguyễn Thị Linh

Bà Nguyễn Thị Linh

 • Tốt nghiệp Cử nhân Luật – Khoa Luật – Trường Đại học Huế
 • Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghiệp vụ Công chứng – Học viện Tư pháp
 • Quyền trưởng Phòng Tư vấn doanh nghiệp – Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế

Tin Liên Quan