Luật sư

HỒ SƠ NHÂN SỰ

By : 83 Views09/05/2019
HỒ SƠ NHÂN SỰ

HỒ SƠ NHÂN SỰ

Xin giới thiệu Hồ sơ nhân sự Ban giám đốc – Quản lý Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế: … Đọc thêm » “HỒ SƠ NHÂN SỰ”

Xem thêm

Xin giới thiệu Hồ sơ nhân sự Ban giám đốc – Quản lý Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế: 1. Luật sư Phạm Văn Minh: Luật sư Phạm Văn Minh Tốt nghiệp Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 15697/TP/LS-CCHN...
Đọc Thêm

LUẬT SƯ PHẠM VĂN MINH

By : 46 Views09/05/2019
LUẬT SƯ PHẠM VĂN MINH

LUẬT SƯ PHẠM VĂN MINH

Luật sư Phạm Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của … Đọc thêm » “LUẬT SƯ PHẠM VĂN MINH”

Xem thêm

Luật sư Phạm Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế. Luật sư Phạm Văn Minh Các văn bằng, công nhận: Tốt nghiệp Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp Chứng...
Đọc Thêm