Cơ cấu Tổ chức - Nhân sự

HỒ SƠ NHÂN SỰ

By : 83 Views09/05/2019
HỒ SƠ NHÂN SỰ

HỒ SƠ NHÂN SỰ

Xin giới thiệu Hồ sơ nhân sự Ban giám đốc – Quản lý Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế: … Đọc thêm » “HỒ SƠ NHÂN SỰ”

Xem thêm

Xin giới thiệu Hồ sơ nhân sự Ban giám đốc – Quản lý Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế: 1. Luật sư Phạm Văn Minh: Luật sư Phạm Văn Minh Tốt nghiệp Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp Chứng chỉ hành nghề Luật sư số 15697/TP/LS-CCHN...
Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế

By : 57 Views09/05/2019
Cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế

Cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế

Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế có Hội đồng thành viên, Ban cố vấn, Ban giám đốc, do Luật … Đọc thêm » “Cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế”

Xem thêm

Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế có Hội đồng thành viên, Ban cố vấn, Ban giám đốc, do Luật sư – Giám đốc chịu trách nhiệm quyết định, điều hành các hoạt động; có các Phòng Ban phụ trách lĩnh vực tư vấn chuyên môn và tổng hợp. Sơ đồ cơ cấu tổ chức – nhân sự ...
Đọc Thêm