Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ do Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thực hiện

By : 50 Views27/05/2019
Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ do Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thực hiện

Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thường xuyên tư vấn, hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân ở các lĩnh vực pháp luật sau: Ảnh minh họa – Nguồn: vantuelaw 1. Tư vấn pháp luật đầu tư kinh doanh: Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (thành lập doanh nghiệp, liên doanh liên kết hợp tác, thành lập chi nhánh,...
Đọc Thêm

Công ty mẹ, công ty con – Bài 2: Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

By : 39 Views15/05/2019
Công ty mẹ, công ty con – Bài 2: Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hình minh họa – nguồn: sưu tầm Hợp đồng,...
Đọc Thêm

Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc

By : 69 Views15/05/2019
Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc

Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc

Bên cạnh Hà Nội, Luật sư và Văn phòng tư vấn Luật Vạn Tuế được phục vụ các khách hàng … Đọc thêm » “Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc”

Xem thêm

Bên cạnh Hà Nội, Luật sư và Văn phòng tư vấn Luật Vạn Tuế được phục vụ các khách hàng doanh nghiệp ở các địa bàn lân cận: Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Phú Thọ… Hình minh họa – Nguồn: sưu tầm TỈNH PHÚ THỌ: Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ hợp tác quốc tế Daihachi Việt Nam Công ty Cổ phần...
Đọc Thêm

Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

By : 56 Views15/05/2019
Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

Tại thành phố Hà Nội, Luật sư và Văn phòng Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế hân hạnh được … Đọc thêm » “Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội”

Xem thêm

Tại thành phố Hà Nội, Luật sư và Văn phòng Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế hân hạnh được cung cấp dịch vụ đến các Khách hàng doanh nghiệp sau: Ảnh: một góc Văn phòng tư vấn Vạn Tuế Công ty Cổ phần thương mại và phát triển công nghệ A&A Công ty TNHH bất động sản thổ cư Adeal24h Công ty TNHH thương mại dịch...
Đọc Thêm

Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

By : 44 Views14/05/2019
Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp … Đọc thêm » “Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa”

Xem thêm

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: – Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó – Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 3: Định giá tài sản góp vốn

By : 29 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 3: Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. 2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

By : 32 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: – Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 1: Các loại tài sản góp vốn

By : 34 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 1: Các loại tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vầng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Hình minh họa – Nguồn: sưu tầm Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng...
Đọc Thêm

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

By : 44 Views09/05/2019
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Từ Điều 20 đến Điều 23 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về Hồ sơ đăng ký các loại … Đọc thêm » “HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP”

Xem thêm

Từ Điều 20 đến Điều 23 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về Hồ sơ đăng ký các loại hình doanh nghiệp gồm có: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần. Hình minh họa – Nguồn: Sưu tầm 1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân: – Giấy đề nghị...
Đọc Thêm