Giấy phép đầu tư

Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ do Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thực hiện

By : 50 Views27/05/2019
Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ do Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thực hiện

Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thường xuyên tư vấn, hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân ở các lĩnh vực pháp luật sau: Ảnh minh họa – Nguồn: vantuelaw 1. Tư vấn pháp luật đầu tư kinh doanh: Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (thành lập doanh nghiệp, liên doanh liên kết hợp tác, thành lập chi nhánh,...
Đọc Thêm

Công ty mẹ, công ty con – Bài 2: Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

By : 39 Views15/05/2019
Công ty mẹ, công ty con – Bài 2: Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hình minh họa – nguồn: sưu tầm Hợp đồng,...
Đọc Thêm

Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc

By : 70 Views15/05/2019
Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc

Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc

Bên cạnh Hà Nội, Luật sư và Văn phòng tư vấn Luật Vạn Tuế được phục vụ các khách hàng … Đọc thêm » “Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc”

Xem thêm

Bên cạnh Hà Nội, Luật sư và Văn phòng tư vấn Luật Vạn Tuế được phục vụ các khách hàng doanh nghiệp ở các địa bàn lân cận: Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Phú Thọ… Hình minh họa – Nguồn: sưu tầm TỈNH PHÚ THỌ: Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ hợp tác quốc tế Daihachi Việt Nam Công ty Cổ phần...
Đọc Thêm

Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

By : 57 Views15/05/2019
Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

Tại thành phố Hà Nội, Luật sư và Văn phòng Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế hân hạnh được … Đọc thêm » “Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội”

Xem thêm

Tại thành phố Hà Nội, Luật sư và Văn phòng Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế hân hạnh được cung cấp dịch vụ đến các Khách hàng doanh nghiệp sau: Ảnh: một góc Văn phòng tư vấn Vạn Tuế Công ty Cổ phần thương mại và phát triển công nghệ A&A Công ty TNHH bất động sản thổ cư Adeal24h Công ty TNHH thương mại dịch...
Đọc Thêm

Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

By : 44 Views14/05/2019
Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp … Đọc thêm » “Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa”

Xem thêm

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: – Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó – Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc...
Đọc Thêm