DỊCH VỤ

Các dịch vụ giá trị gia tăng tại Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế

By : 32 Views27/05/2019
Các dịch vụ giá trị gia tăng tại Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế

Tại Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế, bên cạnh các dịch vụ do Luật sư thực hiện và các dịch vụ về tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép, nhằm hỗ trợ tối đa và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ trọn gói của quý Khách hàng, Vạn Tuế cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng gồm có: Hình minh họa – nguồn:...
Đọc Thêm

Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ do Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thực hiện

By : 50 Views27/05/2019
Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ do Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thực hiện

Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thường xuyên tư vấn, hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân ở các lĩnh vực pháp luật sau: Ảnh minh họa – Nguồn: vantuelaw 1. Tư vấn pháp luật đầu tư kinh doanh: Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (thành lập doanh nghiệp, liên doanh liên kết hợp tác, thành lập chi nhánh,...
Đọc Thêm

Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ – Phần 3: chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

By : 52 Views16/05/2019
Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ – Phần 3: chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty. Hình minh họa – nguồn: sưu tầm Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ...
Đọc Thêm

Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ – Phần 2: chào bán cổ phần riêng lẻ

By : 49 Views16/05/2019
Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ – Phần 2: chào bán cổ phần riêng lẻ

Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau: Hình minh họa – nguồn: sưu tầm Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng...
Đọc Thêm

Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ – Phần 1: Định nghĩa

By : 40 Views16/05/2019
Chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ – Phần 1: Định nghĩa

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. Hình minh họa – nguồn: sưu tầm Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: – Chào bán cho các cổ đông hiện hữu –...
Đọc Thêm

Công ty mẹ, công ty con – Bài 3: Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

By : 42 Views15/05/2019
Công ty mẹ, công ty con – Bài 3: Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây: Hình minh họa – nguồn: sưu tầm – Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán – Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hàng năm...
Đọc Thêm

Công ty mẹ, công ty con – Bài 2: Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

By : 39 Views15/05/2019
Công ty mẹ, công ty con – Bài 2: Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hình minh họa – nguồn: sưu tầm Hợp đồng,...
Đọc Thêm

Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc

By : 70 Views15/05/2019
Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc

Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc

Bên cạnh Hà Nội, Luật sư và Văn phòng tư vấn Luật Vạn Tuế được phục vụ các khách hàng … Đọc thêm » “Khách hàng doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực phía Bắc”

Xem thêm

Bên cạnh Hà Nội, Luật sư và Văn phòng tư vấn Luật Vạn Tuế được phục vụ các khách hàng doanh nghiệp ở các địa bàn lân cận: Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Phú Thọ… Hình minh họa – Nguồn: sưu tầm TỈNH PHÚ THỌ: Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ hợp tác quốc tế Daihachi Việt Nam Công ty Cổ phần...
Đọc Thêm

Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

By : 57 Views15/05/2019
Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội

Tại thành phố Hà Nội, Luật sư và Văn phòng Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế hân hạnh được … Đọc thêm » “Khách hàng doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hà Nội”

Xem thêm

Tại thành phố Hà Nội, Luật sư và Văn phòng Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế hân hạnh được cung cấp dịch vụ đến các Khách hàng doanh nghiệp sau: Ảnh: một góc Văn phòng tư vấn Vạn Tuế Công ty Cổ phần thương mại và phát triển công nghệ A&A Công ty TNHH bất động sản thổ cư Adeal24h Công ty TNHH thương mại dịch...
Đọc Thêm

Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

By : 44 Views14/05/2019
Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp … Đọc thêm » “Công ty mẹ và Công ty con – Bài 1: định nghĩa”

Xem thêm

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: – Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó – Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc...
Đọc Thêm

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

By : 40 Views14/05/2019
Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại mục … Đọc thêm » “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”

Xem thêm

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại mục 5, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con 2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: Hình minh họa – nguồn: sưu tầm – Cha, mẹ có...
Đọc Thêm

Quy định về trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

By : 38 Views11/05/2019
Quy định về trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan. Hình...
Đọc Thêm

Quy định về giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

By : 55 Views11/05/2019
Quy định về giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Quy định về giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản … Đọc thêm » “Quy định về giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn”

Xem thêm

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các Điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật...
Đọc Thêm

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn

By : 62 Views11/05/2019
Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn

1. Thuận tình ly hôn: Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên … Đọc thêm » “Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn”

Xem thêm

1. Thuận tình ly hôn: Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không...
Đọc Thêm

Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

By : 38 Views11/05/2019
Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Hình minh họa … Đọc thêm » “Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn”

Xem thêm

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Hình minh họa – Nguồn: sưu tầm 2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 3: Định giá tài sản góp vốn

By : 29 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 3: Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. 2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

By : 32 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: – Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 1: Các loại tài sản góp vốn

By : 34 Views11/05/2019
Tài sản góp vốn vào Công ty – Phần 1: Các loại tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vầng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Hình minh họa – Nguồn: sưu tầm Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng...
Đọc Thêm

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

By : 44 Views09/05/2019
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Từ Điều 20 đến Điều 23 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về Hồ sơ đăng ký các loại … Đọc thêm » “HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP”

Xem thêm

Từ Điều 20 đến Điều 23 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về Hồ sơ đăng ký các loại hình doanh nghiệp gồm có: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần. Hình minh họa – Nguồn: Sưu tầm 1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân: – Giấy đề nghị...
Đọc Thêm