Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ do Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thực hiện

Luật sư Công ty Tư vấn Luật Vạn Tuế thường xuyên tư vấn, hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân ở các lĩnh vực pháp luật sau:

Ảnh minh họa – Nguồn: vantuelaw

1. Tư vấn pháp luật đầu tư kinh doanh:

 • Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (thành lập doanh nghiệp, liên doanh liên kết hợp tác, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài)
 • Dự án đầu tư, thủ tục đăng ký đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, thực hiện dự án đầu tư
 • Các điều kiện cần đáp ứng khi đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế
 • Mối quan hệ giữa các cổ đông, tỷ lệ sở hữu cổ phần khi hợp tác đầu tư
 • Đầu tư trong nước

2. Tư vấn ly hôn, giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con, tranh chấp tài sản chung

3. Tư vấn pháp luật thương mại:

 • Tư vấn phương thức thực hiện giao dịch thương mại, hợp đồng thương mại
 • Soạn thảo, rà soát, thẩm định hợp đồng thương mại
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
 • Tư vấn nhượng quyền thương mại

4. Tư vấn pháp luật lao động:

 • Hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
 • Làm chứng trong các văn bản cam kết trách nhiệm giữa Công ty xuất khẩu lao động và người lao động
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động

5. Tư vấn pháp luật đất đai:

 • Mua bán, chuyển nhượng nhà, đất, tài sản gắn liền với đất
 • Thừa kế nhà, đất

6. Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ:

 • Tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (logo) độc quyền
 • Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả
 • Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 • Nhượng quyền thương hiệu: tư vấn phương thức, tư vấn hợp đồng nhượng quyền thương hiệu…

Tin Liên Quan